fbpx

                                               FINSKA SAUNA

 

                                                                                                          Šta sve treba znati o sauni:

                                                                                                       • Sauna se preporučuje samo zdravim osobama, koje nemaju srčane tegobe
                                                                                                       • Pre korišćenja saune obavezno konsultujte vašeg kardiologa
                                                                                                       • Koristite saunu ako želite održavati Vašu fizičku i psihičku kondiciju na prirodan način
                                                                                                       • U sauni dolazi do relaksacije mišića i do poboljšanja opšteg psihofizičkog stanja
                                                                                                       • Sauna na prirodan način odstranjuje nečistoću kože
                                                                                                       • Sauna poboljšava otpornost organizma na zarazne bolesti naročito disajnih puteva
                                                                                                       • Sauna trenira srce i stabilizuje krvni pritiasak
                                                                                                       • Sauna doprinosi lučenju hormona i poboljšava rad vegetativnog nervnog sistema

                                               FINSKA SAUNA

 

                                                                                                          Šta sve treba znati o sauni:

                                                                                                       • Sauna se preporučuje samo zdravim osobama, koje nemaju srčane tegobe
                                                                                                       • Pre korišćenja saune obavezno konsultujte vašeg kardiologa
                                                                                                       • Koristite saunu ako želite održavati Vašu fizičku i psihičku kondiciju na prirodan način
                                                                                                       • U sauni dolazi do relaksacije mišića i do poboljšanja opšteg psihofizičkog stanja
                                                                                                       • Sauna na prirodan način odstranjuje nečistoću kože
                                                                                                       • Sauna poboljšava otpornost organizma na zarazne bolesti naročito disajnih puteva
                                                                                                       • Sauna trenira srce i stabilizuje krvni pritiasak
                                                                                                       • Sauna doprinosi lučenju hormona i poboljšava rad vegetativnog nervnog sistema

                                               FINSKA SAUNA

 

                                                                                                          Šta sve treba znati o sauni:

                                                                                                       • Sauna se preporučuje samo zdravim osobama, koje nemaju srčane tegobe
                                                                                                       • Pre korišćenja saune obavezno konsultujte vašeg kardiologa
                                                                                                       • Koristite saunu ako želite održavati Vašu fizičku i psihičku kondiciju na prirodan način
                                                                                                       • U sauni dolazi do relaksacije mišića i do poboljšanja opšteg psihofizičkog stanja
                                                                                                       • Sauna na prirodan način odstranjuje nečistoću kože
                                                                                                       • Sauna poboljšava otpornost organizma na zarazne bolesti naročito disajnih puteva
                                                                                                       • Sauna trenira srce i stabilizuje krvni pritiasak
                                                                                                       • Sauna doprinosi lučenju hormona i poboljšava rad vegetativnog nervnog sistema